ទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងារ / CONTACT AN AGENT
Please contact me. I want to sale/rent property
តើលោក-លោកស្រី ចង់ដាក់លក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យមែនទេ? សូមចាប់ផ្តើមពីទីនេះ! Thinking of Selling or Rent out your Home? Start here!

ដាក់លក់ឬជួល ដោយម្ចាស់អចលនទ្រព្យ / POST FOR SALE AND RENT BY OWNER

ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ / PROPERTY INFORMATION
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនPersonal Information
អសយដ្ឋាន / Address
ប្រភេទប័ត្រកម្មសិទ្ធិType of Property Ownership

ផ្ទៃក្រឡាអចលនទ្រព្យ / PROPERTY SIZE
ដី Land
តើដីរបស់លោក-លោកស្រី មានទំហំប៉ុន្មាន​ម៉ែត្រការ៉េ? What is the size of your land?
បណ្តោយ​ / Length
ទទឹង / Width
ទំហំសរុប / Total size
សំណង់ Building
ជាន់​ទីFloor ផ្ទះHouse អាគារអាជីវកម្មBusiness building ខុនដូCondo អាយុកាលសំណង់Building’s age បណ្តោយLength ទទឹងWidth ប្រភេទបេតុង ទំហំ (ម) Concrete size (M2) បណ្តោយLength ទទឹងWidth មិនមែនបេតុង ទំហំ (ម) Non-concrete size (M2)
ជាន់​ក្រោមដីUnder ground floor
ឆ្នាំ
ជាន់ផ្ទាល់ដីGround floor
ឆ្នាំ
ជាន់ទី១1st floor
ឆ្នាំ
ជាន់ទី២ -​ ទី៥2nd - 5th floor
ឆ្នាំ
ជាន់ទី៦ -​ ទី១០6th - 10th floor
ឆ្នាំ
ចាប់ពីជាន់ទី១១ឡើងទៅ11th Up
ឆ្នាំ
ជាន់​ទីFloor ផ្ទះHouse អាគារអាជីវកម្មBusiness building ខុនដូCondo អាយុកាលសំណង់Building’s age បណ្តោយLength ទទឹងWidth ប្រភេទបេតុង ទំហំ (ម) Concrete size (M2) បណ្តោយLength ទទឹងWidth មិនមែនបេតុង ទំហំ (ម) Non-concrete size (M2)
ឆ្នាំ

ព័ត៌មានលំអិតអំពីអចលនទ្រព្យ / PROPERTY DETAIL
ចំនួនបន្ទប់គេង (No of Bedroom)
ចំនួនបន្ទប់ទឹក (No of Bathroom)
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ (Living room)
ផ្ទះបាយ (Dinning room)
តម្លៃលក់ (Selling price)
តម្លៃជួលក្នុង១ខែ (Monthly renting price)

ទឹក ភ្លើង សំរាម / UTILITIES
អគ្គីសនី (Electricity)
តម្លៃក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​ (Price per Kwh)
$
ទឹក (Water supply)
តម្លៃក្នុង១ម៉ែត្រគូប​ (Price per M3)
$
សំរាម (Garbage collection)
តម្លៃក្នុង១ខែ​ (Price per Month)
$
ចំនួនបន្ទប់សរុបTotal number of room
បន្ទប់គេង ១No of 1 Bed
បន្ទប់គេង ២No of 2 Bed
បន្ទប់គេង ៣No of 3 Bed
បន្ទប់គេង ៤ No of 4 Bed
ផ្សេងទៀតOthers

សម្ភារៈដែលមានក្នុងផ្ទះ / AMENITIES

ភាពងាយស្រួលក្នងអាគារ / BUILDING FACILITIES

សេវាកម្ម / SERVICES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ / YEARLY PROPERTY TAX

តើអចលនទ្រព្យរបស់លោក-លោកស្រី ចុះបញ្ជីបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យហើយឬនៅ? Is your property already registered?

លេខអត្តសញ្ញាណប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គីសនីកម្ពុជា
Electricity of Cambodia
លេខអត្តសញ្ញាណប្រើប្រាស់រដ្ឋករទឹកស្វ័យតក្រុងភ្នំពេញ
Phnom Penh water supply authority

រូបភាពអចលនទ្រព្យ / PROPERTY IMAGES
សូមបញ្ចូលរូបភាពអចលនទ្រព្យយ៉ាងតិចមួយ
Please upload your property photo at least one
ទីតាំងអចលនទ្រព្យ / PROPERTY LOCATION

បញ្ចូលមតិរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះ (Enter your comment here)

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមធានាថា រាល់ឯកសារ ​និងព័ត៌មានដែលបានបំពេញខាងលើ​ និងភ្ជាប់ក្នុងពាក្សស្នើសុំនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូ​វ​​។
I declare that information provided in this application including all attachments is true and correct.

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ហ្វខឹស ប្រផឺធី / WHY POST WITH FOCUS PROPERTY
ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អចលនទ្រព្យ​របស់​លោក​-​លោក​ស្រី​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ Post your property listing for free
អចលនទ្រព្យ​របស់​លោក​-​លោកស្រី​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ច្រើន​ពី​អតិថិជន Your property will reaching the large audience on the web
សំរាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ Owner Dashboard